Tilmeldingsblanket Følauktion Syd

ARRANGEMENT


Udfyld nedenstende formular for at tilmelde dig til følauktion Syd 2020 på Esbjerg og Omegns Rideklub - lørdag den 12. september.

Tilmeldingsgebyr er 800,00 kr + Boksleje (obligatorisk) 500,00 kr. samt Depositum 1000,00 kr - I alt kr. 2300,00

Ved tilmelding senest 28/7 kl 21:00, koster boksleje kun 250 kr.

Betaling kan ske ved indbetaling på regionskonto 1687-3231072224 (Middelfart Sparekasse).
Tilmelding er kun gyldig, når hele beløbet (2300,-) er modtaget inden sidste tilmeldingsfrist den 25. august 2020.

Tidsplan - med forbehold

13:00 – Blå attest (afhængigt af antallet)
15:00 – Sidste ankomst for føllene/heste 
15:15 - Sælgermøde + hjælpermøde
16:00 – Præsentation + stalden 
17:30 – Bespisning
19:00 – Auktionen begynder

EJER

Moms registreret *
Registrerings nr. er altid på 4 cifre. Kontonummer er på max. 10 cifre. Hvis
konto nr. ikke har 10 cifre, skal der foranstilles "nuller". Bruges til afregning og evt. refundering.
 
SKAL angives, da disse oplysninger bruges til udbetaling af købssummen
 *

FØLLET

Videofilming (Det er vores erfaring, at køberene har større interesse for føllene/hestene og auktionen, når der kan fremvises video af god kvalitet.) *
Klinisk/blå attest *

BETALING

Betalings information

Bankoverførsel:Tilmelding Følauktion Syd 2019 — Dansk Varmblod

Betaling kan ske ved indbetaling på regionskonto 1687-3231072224 (Middelfart Sparekasse)

HUSK at tilføje føllets navn som note ved bankoverførelse


Tilmelding er kun gyldig, når hele beløbet (2300,.-) er modtaget inden sidste tilmeldingsfrist den 28. august 2019. OBS! Halv boksleje, gælder kun ved tilmelding OG betaling inden 28/7 - kl. 21:00 

ERKLÆRING

Jeg erklærer hermed at ovenstående oplysninger er rigtige, at jeg er bekendt med reglerne for fremstillingen, at hoppen og føllet eller hesten ved fremstillingen er sunde og raske sunde, raske og i acceptabel foderstand. Dansk Varmblod, Region 4, er i enhver ret til at afvise hopper og/eller føl, der ikke lever op til disse krav. Skulle dette ske på udstillingsdagen, er sælger kun berettigede til at få depositum retur. Ved tvivlssager, vil tilknyttet dyrlæges vurdering være gældende.

Jeg er bekendt med at fremstillingen sker for eget ansvar og risiko. 

Data, som følger af denne anmeldelse der registreres om hesten og dennes ejer, kan frit benyttes af Dansk Varmblod i enhver henseende, og disse data kan ikke efterfølgende kræves slettet. 
Jeg erklærer at have læst betingelserne for tilmelding af føl er til Følauktion Syd i Dansk Varmblod, som kan ses på hjemmesiden.
 *